PVC akende üldised garantiitingimused

Viimati uuendatud: september 1, 2018

Garantiiaeg algab kauba ostjale üleandmisest või kauba kasutuselevõtmisest või kauba eest tasumisest. Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega. Akna kvaliteedi hindamisel lähtutakse materjalitarnijate poolt välja töötatud toote valmistamisjuhendist ning tehnilistest tingimustest, garantiidokumendist, klaaspaketi valmistaja kvaliteedi hindamise juhistest.
Akna (paigalduse) ehitustehnilise ja kvaliteedile vastavuse ekspertiisi tegemisel aktsepteeritakse isikut või firmat, kes omab selle teostamise õigust ja on registreeritud vastavas ametkonnas .

PVC akendele antav garantii kehtib :

 • PVC materjalide keemilise vastupidavuse, värvipüsivuse, valguse- ja
  ilmastikukindluse kohta ;
 • Aknatihendite ilmastikukindluse kohta ;
 • Sulussüsteemi töökindluse kohta ;
 • Aknanurkade keevisliidete mittepurunemise kohta ;
 • Akna veepidavuse kohta, klaaspaketi vaheruumi niiskus- ja tolmukindluse kohta ;
 • Akna sihipärase kasutamise ja regulaarse õigeaegse hooldamise korral ;
 • Tavapäraste ilmastikuolude korral ;
 • Akent ümbritsevate muude ehituskonstruktsioonide nõuetele vastavuse korral ;
 • Ruumide sisekliima normidele ja nõuetele vastavuse korral .

PVC akendele antav garantii ei kehti :

 • Aknas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (kraaped, muljumised jne.) ja detailide kujumuutuste korral, kui need on tekkinud peale toote vastuvõtmist / kasutuselevõtmist ;
 • Akende kasutusjuhendi eiramise ja/või akende hooldamatuse korral ;
 • Vandalismi või muude jõuliste toimingute korral ;
 • Akna ja klaaspakettide võimalike defektide puhul, mis ei ole märgatavad 2 meetri kauguselt loomuliku valguse korral vaadelduna ristisuunal, 90 kraadise nurga all. Vajadusel kasutatakse klaaspakkettide tootja kvaliteedi hindamise juhendit;
 • Klaaside mõranemise või purunemise korral. Selline oht esineb peamiselt kahel puhul:
  1) Purunemine välise füüsilise mõjuri toimel. Sellise riski vastu aitab sobiva kaitseulatusega kindlustuslepingu sõlmimine
  2) Purunemine termiliste pingete tõttu, millised võivad tekkida klaasipinna ebaühtlase kuumenemise tagajärjel. Sellise riski vähendamiseks ennetavalt tuleks klaaspaketis kasutada termiliselt töödeldud (karastatud) klaase. Kui see võimalus puudub, siis tuleb juhinduda järgmisest:
  • Klaaspaketi välis- ega siseküljele ei tohi kleepida kilesid, reklaame, asetada katteid või muid teravaid varje tekitavaid esemeid.
  • Aknaraamidele ei soovitata paigalda ruloosid või muid kardinaid, mis asuvad klaasi pinnale väga lähedal.
  • Klaasi pinna lähedal ei tohi kasutada nn kohtkuumust tekitavaid esemeid, nagu küünlad, veekeetjad, kuumaõhupuhurid jms.